Felnőttoktatási tájékoztató

Tájékoztató felnőttoktatásra jelentkezők számára

Felnőttek számára az első és a második szakképesítés megszerzése levelező és esti munkarendben életkortól függetlenül ingyenes. A képzések a Veszprémi Szakképzési Centrum tagintézményeiben döntően esti munkarendben szerveződnek. A szakképesítések mindegyike – beleértve a Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. és II. szakképesítéseket is – a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott komplex szakmai vizsgával zárulnak. A képzésekre való jelentkezésnek – minden szakképesítés esetében- a kormányrendelet által meghatározott keretszám szab határokat. A keretszámok meghatározása a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság javaslata alapján került kialakításra.

Iskolai rendszerben induló, felnőttoktatás keretében tagintézményeinkben indítani kívánt képzéseink listáját külön tájékoztatóban tesszük közzé.

A felnőttoktatásban a felvétel jelentkezési sorrend alapján történik. A tagintézmény a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez kötheti. A felvételt nyert személy az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. A tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló diákigazolványra jogosult.

Harmadik és további szakképesítés támogatása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt az OKJ-ban szereplő, államilag elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kívüli szakképzésben szereztek. Nem számít második vagy harmadik szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető – a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körbe tartozó, kapcsolódó – szakképesítés, valamint az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés birtokában, iskolai rendszerű szakképzésben szerzett érettségi végzettséghez kötött szakképesítés.