A Veszprémi Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

Víz-, gáz-, fűtésszerelő

munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, teljes munkaidő, munkaviszony

A munkavégzés helye: a Veszprémi Szakképzési Centrum intézményiben.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Szakképző intézményekben víz, gáz, fűtési rendszerek telepítése, javítása, karbantartása. Mérőórák leolvasása.

Munkabér:

A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavállalókra vonatkozó rendelkezésein alapul.

Pályázati feltételek:

 • víz-, gáz-, fűtés szerelő, vagy csőszerelő végzettség illetve épületgépész szakmai végzettség.
 • a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, továbbá ne álljon állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • „B” kategóriás jogosítvány
 • kazánkezelő végzettség,
 • 3év feletti szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, meglétét igazoló okmányok másolata,
 • bérigényét kérjük tüntesse fel,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén),
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés).

Amit kínálunk:

 • Teljes munkaidős, bejelentett munkaviszony.
 • Egy műszakos munkarend, jellemzően 6.00-14.00 –munkaidővel.
 • Útiköltség térítés.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Répás Ferenc nyújt a 06-70/641-3088-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában a repas@veszpremszc.hu e-mail címre megküldeni.

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

Pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 19.

Egyéb lényeges információ:

Elvárt a gyakorlatias problémamegoldás és az önálló munkavégzés.
Pályakezdők jelentkezését is fogadjuk. A meghallgatásra behívott személyek a pályázati anyag alapján kerülnek kiválasztásra.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • szakképzési centrum honlapja
 • helyben szokásos módon

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.