Tanügyi referens

vszc1_gorbe

A Veszprémi Szakképzési Centrum (a továbbiakban: VSZC)

pályázatot hirdet

tanügyi referens

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidős

A munkavégzés helye:

8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A Veszprémi Szakképzési Centrum irányítása alá tartozó szakképzési intézmények szakmai irányításához kapcsolódó tanügyigazgatási ügyintézői feladatok ellátása nappali és felnőttek oktatásában egyaránt.
 • Tanulókkal, oktatókkal kapcsolatos tanügy-igazgatási feladatok ellátása, tanügyi nyilvántartások vezetése, iratkezelés.
 • Adatszolgáltatások teljesítése, adatbázisok kezelése (E-KRÉTA). Intézményi alapdokumentumok és tantárgyfelosztások ellenőrzése.
 • A fenntartói tanügy-igazgatási döntések előkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyve szerint egyéni béralku alapján.

Pályázati feltételek:

 • pedagógus felsőfokú végzettség (bármely szakos);
 • előnyt jelent a tanügyigazgatásban szerzett legalább 3 éves tapasztalat;
 • jó kommunikációs és szervező készség;
 • önálló és csapatban való munkavégzés;
 • magas szintű MS Office felhasználó.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, szakmai képzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • foglalkoztatás esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2022. január 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában a kavalecz.gabor@veszpremszc.hu e-mail címre megküldeni.

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt LANTOS ANDREA nyújt a +36 70 199-6018-As telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 17.