GINOP-6.2.3-17

GINOP-6.2.3-17 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése program megvalósítása a Veszprémi Szakképzési Centrum Intézményeiben

A Veszprémi Szakképzési Centrum a „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című felhívására benyújtott pályázatát 2018. január 19-én fogadták el. A projekt a Támogató döntése alapján 550 000 000 Ft, 100% intenzitású európai uniós vissza nem térítendő támogatásból a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A projekt zárására várhatóan 2020. július 18-án kerül sor.

„A Veszprémi Szakképzési Centrum szakképzési intézményrendszerének átfogó fejlesztése” című, GINOP-6.2.3-2017-00001 azonosítószámú pályázatának célja hozzájárulni hazánk és az Európai Unió azon céljához, mely szerint 10% alá kell csökkenteni a szakképzést végzettség nélküli elhagyó tanulók számát, ezzel elősegítve azok elhelyezkedését a munkaerőpiacon. A program hosszú távú célja a tanulói készségek és képességek fejlesztése.

A projekt további célja a teljes intézményi rendszer átfogó fejlesztése, melybe beletartoznak a pedagógus továbbképzések és az intézményi infrastruktúra fejlesztése is.

A fejlesztések pozitív eredményei nem csak az egyén szintjén fognak jelentkezni, hanem a helyi gazdaság, társadalom és a környezeti folyamatok élénkítésében is, így hozzájárulva egy élhetőbb környezet létrehozásához.

A cél eléréséhez a Veszprémi Szakképzési Centrum, mint pályázó szervezet nyolc feladatellátási-helyén:

a Veszprémi SZC Ipari Szakgimnáziumában,
a Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában,
a Veszprémi SZC Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában,
a Veszprémi SZC Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolájában,
a Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában,
a Veszprémi SZC SÉF Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában,
a Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában,
a Veszprémi SZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziumában

kerül sor a projekt egyes elemeinek megvalósítása.

A projekt keretében 305 veszélyeztetett diákot szeretnénk a szakma megszerzéséhez segíteni. Projektünket időtartama 30 hónap.

2017 őszén a VSZC kilencedik évfolyamán tanuló diákok részletes felmérésével indult a projekt előkészítése. Felmértük a tanulók alapkompetenciáit, szociális hátterét, motivációjukat és jövőképüket.

A tagintézményekben 1-4 kis létszámú tanulócsoport létrehozására kerül sor, ezeken a tanulócsoportokon belül valósul meg a lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók alap és kulcskompetenciáinak fejlesztésére.

A VSZC egyes tagintézményeiben megvalósuló főbb tevékenységek:

Veszprémi SZC Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma:

Nyári táborok tartása, ahol egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások keretében a részképesség zavarral küzdő, a tanulásban akadályozott, a hátrányos helyzetű, a nem megfelelő szülői támogatást kapó tanulók támogatása, felzárkóztatása, a következő tanévre való kondicionálása, esetlegesen a javítóvizsgára való felkészítése.
Digitális kompetenciát fejlesztő programok megvalósítása
Sportfoglalkozások tartása
Háztartási ismeretek oktatása
Drámapedagógiai szakkör szervezése
Kompetenciafejlesztő tankörök tartása
A lemorzsolódással veszélyeztetettek számára tanulási módszertanok foglalkozások tartása

Veszprémi SZC Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája:

Sport, egészségmegőrző programok tartása
Színházlátogatás szervezése
Fejlesztő foglalkozások tartása
Egészségnap tartása

Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma:

Kalandozás az egészségügy és a biztonság világában programok tartása roma tanulóink részvételével
Színházlátogatás szervezése
Színjátszó kör létrehozása
A lemorzsolódással veszélyeztetettek számára tanulási módszertanok foglalkozások tartása
Kompetenciafejlesztő tankörök tartása
Roma mentor program

Veszprémi SZC SÉF Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája:

Tanulók számára példakép, jövőkép programok szervezése
Tanulók pályaorientációjának javítása, motivációt fejlesztő programok megvalósítása
Tanulók iskolai kötődését erősítő programok megvalósítása
Digitális kompetenciát fejlesztő programok megvalósítása

Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája:

Alapképesség fejlesztő foglalkozások tartása
Digitális kompetencia fejlesztése LEGO robot alkalmazásával
Sportkör tartása
Színház-múzeumpedagógiai foglalkozások tartása

Veszprémi SZC Ipari Szakgimnáziuma:

„Iparkodjunk” csipetke tábor tartása
Különböző témájú szakkörök tartása
BTMN-es fejlesztő foglalkozások tartása.

Veszprémi SZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma:

Felzárkóztató foglalkozások tartása
Szakmai kirándulások, pályaorientációs foglalkozások szervezése
Szakmaorientációs programok megvalósítása

Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma:

Digitális kompetencia fejlesztése alkalmas foglalkozások tartása
Egészség délután tartása
Kompetencia fejlesztő foglalkozások tartása

A projekt sikeres megvalósulását infrastrukturális fejlesztés is segíti.

A beruházások célja a VSZC kollégiumokban élő diákjainak és az ott dolgozó pedagógusok komfortérzetének és közösség építő erejének a növelése. A pályázat célul tűzte ki, hogy olyan közösségi tereket alakít ki, amelyek a közös tanulást és időtöltést szolgálják.

A fejlesztéssel érintett intézmények:
Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma. Itt belső nyílászárók, világítótestek, bútorok, burkolatok cseréjére, konnektorok kialakítására, a villanyvezetékek falban való elvezetésére, informatikaterem fejújítására, az internet hozzáférés javítására, falfestésre kerül sor.

Veszprémi SZC Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma. Itt ajtók, belső nyílászárók, világítótestek, padlózat cseréjére, konnektorok és tetőablak kialakítására, falfestésre kerül sor.

A Veszprémi SZC Jendrassik – Venesz Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában kerül sor a Digitális Közösségi Alkotóműhely kialakítására. A műhely részben a pályaorientációt segíti részben biztosítja a diákok interaktív foglalkoztatását.

A projekt megvalósítását az intézményekből delegált szakértői csoport és projektmenedzsment segíti.

GINOP-6.2.3-17 Sajtóközlemény 2018.03.26.

Sajtómegjelenések:

autopro.hu   |   Így népszerűsítenék a szakképzést Veszprém megyében
Infotér  |   A szakképzés hatékonyságát segítő program indul Veszprém megyében
VEHIR.HU  |   Sikeres pályázat elnyerésével tovább fejlődik a Veszprémi Szakképzési Centrum
Veszprémi Napilap  |   A szakképzés hatékonyságát segítő program indul Veszprém megyében
Magyar Idők  |   A szakképzés hatékonyságát segítő program indul Veszprém megyében