NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Veszprémi Szakképzési Centrum (a továbbiakban: Centrum) (székhely: 8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1.) kancellárjának döntése, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) vonatkozó fejezetei alapján

egyfordulós

nyilvános pályázat

keretében 2020. augusztus 15. napjától 2022. augusztus 14. napjáig tartó (2 év) határozott időre szóló bérleti szerződés útján történő hasznosításra a Centrum meghirdeti a 8400 Ajka, Kandó K. ltp 4. 1963/9 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Főépület, Aula részében található ingatlan 14 m2 alapterületű helyiségét büfé üzemeltetése céljára (továbbiakban: Büfé).

Bérbe adandó ingatlanrész területe:

  • 8,80 m2 eladótér
  • 2,90 m2 közlekedő
  • 2,30 m2 vizesblokk
  • Összesen: 14 m2

Elhelyezkedése: a Büfé az Iskola épületében került kialakításra.

Műszaki állapota: megfelelő.

A helyiség 2 vitrines hűtővel, mosogatóval kerül átadásra.

Az ajánlattételi határidő: 2020.08.05.

A Kiíró által meghatározott minimális havi bérleti díj, amelynél kisebb összegű ajánlat nem tehető: 40 000 Ft /hó, azaz negyvenezer /hó forint.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Szaniszló Edit igazgatónőtől kérhető (telefonszám: +36 20 453-6323, e-mail cím: szaniszlo@vszcajka.hu).

Részletes tájékoztató letöltése

Pályázati űrlap letöltése