Műszaki mérnök oktató (gépész, autós szakirány)

Veszprémi Szakképzési Centrum Jendrassik-Venesz Technikum

pályázatot hirdet

műszaki mérnök oktató
(gépész, autós szakirány)

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős

A munkavégzés helye:
8200 Veszprém, Március 15. u. 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Műszaki tantárgyak oktatása technikumban és szakképző iskolában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyve szerint egyéni béralku alapján kerül sor.

Pályázati feltételek:

  • a tanítandó szaknak megfelelő főiskolai vagy egyetemi végzettség
  • előnyt jelent az oktatói tapasztalat, mérnöktanári végzettség
  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai végzettséget, szakmai képzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
  • szakmai önéletrajz,
  • foglalkoztatás esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Megegyezés szerint, azonnal

A pályázat benyújtásának határideje:

folyamatos

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában az ig@jendra.hu e-mail címre megküldeni.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZABÓ ZOLTÁN igazgató nyújt a 06-20/426-0152-es telefonszámon.

A pályázatok elbírálásának határideje:

folyamatos