Matematika-informatika szakos (egyszakosként is) technikumi oktató (tanár)

Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum

pályázatot hirdet

matematika-informatika szakos (egyszakosként is) technikumi oktató (tanár)

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős

A munkavégzés helye:
8200 Veszprém, Iskola u. 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika és/vagy digitális kultúra tantárgyak oktatása technikumban.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyve szerint egyéni béralku alapján, a pedagógus bértábla feletti bérrel.

Pályázati feltételek:

  • a tanítandó szaknak megfelelő egyetemi vagy főiskolai végzettség (tanári végzettség előnyt jelent)
  • további előnyt jelent a szakmai tantárgyakban oktatásában szerzett gyakorlat
  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai végzettséget, szakmai képzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
  • szakmai önéletrajz,
  • foglalkoztatás esetén erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2022. augusztus 16.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. június 24.

A pályázat benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a VSZC Ipari Technikum címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Iskola u. 4.).
  • Elektronikus úton iranyi.laszlo@ipariszakkozep.hu email címen keresztül.
  • Telefonos információ kérhető: Irányi László 20/237-7711

A pályázatok elbírálásának határideje:

2022. július 1.