Matematika-bármely szakos technikumi tanár

Szent-Györgyi Albert logó

Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Technikum és Kollégium

pályázatot hirdet

matematika-bármely szakos technikumi tanár

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős

A munkavégzés helye:

8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp.4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika tantárgy oktatása technikumban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyve szerint egyéni béralku alapján.

Pályázati feltételek:

  • a tanítandó szaknak megfelelő tanári, egyetemi végzettség
  • magyar állampolgárság
  •  büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai végzettséget, szakmai képzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
  • szakmai önéletrajz,
  • foglalkoztatás esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2021. augusztus 16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • A pályázatot kérjük elektronikus formában az szaniszlo@vszcajka.hu e-mail címre megküldeni.
  • Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZANISZLÓ EDIT igazgató nyújt a 06-20/453-6323-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.