Matematika - bármely szakos technikumi tanár

logo_4

Veszprémi Szakképzési Centrum Jendrassik-Venesz Technikum

pályázatot hirdet

matematika – bármely szakos technikumi tanár

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős

A munkavégzés helye:

8200 Veszprém, Március 15. u. 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika tantárgy oktatása technikumban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyve szerint egyéni béralku alapján.

Pályázati feltételek:

  • a tanítandó szaknak megfelelő tanári, egyetemi végzettség
  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai végzettséget, szakmai képzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
  • szakmai önéletrajz,
  • foglalkoztatás esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2021. augusztus 16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában az ig@jendra.hu e-mail címre megküldeni.

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZABÓ ZOLTÁN igazgató nyújt a 06-20/426-0152-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.augusztus 13.