Magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Veszprémi Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikum

pályázatot hirdet

magyar nyelv és irodalom szakos tanári

munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

A foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidős

A munkavégzés helye:

8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1.

A munkakörbe tartozó feladatok:

magyar nyelv és irodalom tanítása technikumban ill. szakképző iskolában

Illetmény és juttatások:

a Munka Törvénykönyve szerint, egyéni béralku alapján

Pályázati feltételek:

a tanítandó szaknak megfelelő egyetemi végzettség

magyar állampolgárság

büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2021. augusztus 16.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. július 16.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: az iskola címére megküldve (8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1.)

Elektronikus úton: igazgato@tancsicsveszprem.hu email címen

Telefonos információ kérhető: 88/420-267

A pályázatok elbírálásának határideje:

2021. július 21.