Magyar nyelv és irodalom / angol nyelv szakos (egyszakosként is) technikumi tanár

ipari-cimer-20200623-technikum

Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum

pályázatot hirdet

magyar nyelv és irodalom / angol nyelv szakos (egyszakosként is) technikumi tanár

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű jogviszony   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Iskola u. 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

magyar nyelv és irodalom és/vagy angol nyelv tantárgyak oktatása technikumban  

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyve szerint egyéni béralku alapján.    

Pályázati feltételek:

  • a tanítandó szaknak megfelelő tanári egyetemi végzettség
  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •   iskolai végzettséget, szakmai képzettséget igazoló bizonyítványok másolata, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2021. augusztus 16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a VSZC Ipari Technikum címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Iskola u. 4.).
  • Elektronikus úton iranyi.laszlo@ipariszakkozep.hu email címen keresztül.
  • Telefonos információ kérhető: Irányi László 20/237-7711

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 2.