Laboráns

ipari-cimer-20200623-technikum

A Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum

pályázatot hirdet

laboráns

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidős

A munkavégzés helye:

8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Az intézmény vegyész, vegyipari és környezetvédelmi szakmai gyakorlati óráinak előkészítése, a vegyszerkészlet nyilvántartása, kezelése, raktárkészletek nyilvántartása, kezelése.

Illetmény és juttatások:

A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavállalókra vonatkozó rendelkezésein alapul.

Pályázati feltételek:

 • Minimum vegyésztechnikus, vagy környezetvédelmi technikus végzettség.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • önálló munkavégzés
 • precizitás
 • vegyszerkezelési ismeretek
 • irodai szoftverek (word, excel) használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, szakmai képzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
 • szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével megjelölésével),
 • foglalkoztatás esetén erkölcsi bizonyítvány
 • motivációs levél (maximum 1. oldal)
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Legkorábban 2022. január 17.

A pályázat benyújtásának határideje:

folyamatos

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában az iranyi.laszlo@ipariszakkozep.hu e-mail címre megküldeni.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Irányi László igazgató nyújt a 06-20/237-7711-es telefonszámon.

A pályázatok elbírálásának határideje:

2022. január 14.