Iskolatitkár

Veszprémi Szakképzési Centrum Jendrassik-Venesz Technikum

pályázatot hirdet

Iskolatitkár

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
határozott idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős

A munkavégzés helye:
8200 Veszprém, Március 15. u. 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanulókkal, oktatókkal kapcsolatos ügyintézés. Nyilvántartások vezetése, iratkezelés, ügyviteli feladatok ellátása, adatszolgáltatások, elektronikus adatbázisok kezelése, Kréta rendszer ismerete, levelezések, postai ügyek intézése, oktatók munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:
A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavállalókra vonatkozó rendelkezésein alapul.

Pályázati feltételek:

  • minimum érettségi végzettség
  • előnyt jelent az iskolatitkár munkakörben eltöltött 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • számítógép-kezelői ismeretek
  • magyar állampolgárság
  • cselekvőképesség
  • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével megjelölésével),
  • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, meglétét igazoló okmányok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén),
  • motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2022. június 1.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. május 15.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában az ig@jendra.hu e-mail címre megküldeni.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZABÓ ZOLTÁN igazgató nyújt a 06-20/426-0152-es telefonszámon.

A pályázatok elbírálásának határideje:

2022. május 22.