Tanműhelyvezető, Oktató

Veszprémi Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikum

pályázatot hirdet

Tanműhelyvezető, Oktató

munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

A foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidős

A munkavégzés helye:

8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1.

A munkakörbe tartozó feladatok:

a tanműhelyi szakmai gyakorlóhelyen folyó oktató – nevelő munka felelős vezetése,
műszaki tantárgyak oktatása technikumban ill. szakképző iskolában
(elsősorban építészet, vagy elektronika, vagy gépészet szakmacsoportban)

Illetmény és juttatások:

a Munka Törvénykönyve szerint, egyéni béralku alapján

Pályázati feltételek:

  • a tanítandó szaknak megfelelő felsőfokú végzettség,
    előnyt jelent a szakmai oktatásban, tanműhelyi feladatokban szerzett gyakorlat
  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
  • szakmai önéletrajz,
  • erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2022. január 01.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. december 10.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: az iskola címére megküldve (8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1.)

Elektronikus úton: igazgato@tancsicsveszprem.hu email címen

Telefonos információ kérhető: 88/420-267

A pályázatok elbírálásának határideje:

2021. december 15.