GINOP-6.2.3-17 Tevékenységek bemutatása

A Cselekvési tervben vállalt tevékenységek bemutatása

 A GINOP-6.2.3-17-2017-00001 számú, ,,A Veszprémi Szakképzési Centrum szakképzési intézményrendszerének átfogó fejlesztése” című pályázatához kapcsolódóan a Pályázati felhívásban megfogalmazott kötelezettségének megfelelően 300 fővel tanulói csoportokat alakítottunk ki. A tanulói csoportokba azon tanulókat vontuk be, akik az iskolai lemorzsolódással leginkább veszélyeztetettek.

 1. A tanulók kiválasztásánál a következő tényezőket vettük figyelembe:
  1. hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanuló;
  2. veszélyeztetett tanuló;
  3. SNI-s vagy BTM-s tanuló;
  4. lemaradó, tanulási kudarccal rendelkező tanuló;
  5. a 9. osztályosok bemeneti mérésénél alacsony teljesítményt elért tanuló.

A Centrumhoz tartozó tagintézményekben a tanulócsoportokat 2018.10.10-ével hoztuk létre. Majd 2018.10.15-én a tanulócsoportok megkezdték a tevékenységüket. A pályázati dokumentumokban (költségvetés, Megvalósíthatósági Tanulmány) vállalt tevékenységeket a cselekvési tervben leírtaknak megfelelően indítottuk el. Tagintézményenként ezek a következők:

Tagintézmény Tevékenység Tanulócsoport Létszám
Veszprémi SZC Ipari Szakgimnáziuma BTMN-es fejlesztő foglalkozás (alapkompetencia fejlesztés) 1. csoport 14 fő
Különböző témájú szakkörök (alapkompetencia fejlesztés) 2. csoport 10 fő
Veszprémi SZC
Jendrassik-Venesz Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Alapképesség fejlesztő foglalkozások tartása 1-3. csoport 44 fő
Digitális kompetencia fejlesztése LEGO robot alkalmazásával 2. csoport 15 fő
Sportkör tartása 2. csoport 15 fő
Színház-múzeumpedagógiai foglalkozások tartása 1-3. csoportok 44 fő
Veszprémi SZC Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma A lemorzsolódással veszélyeztetettek számára tanulási módszertanok tartása 1. csoport 10 fő
Drámapedagógiai foglakozás szervezése 2. csoport 10 fő
Kompetenciafejlesztő tankörök tartása 3. csoport 10 fő
Digitális kompetenciafejlesztés 4. csoport 10 fő
Sportfoglalkozások 5. csoport 10 fő
Háztartási ismeretek tartása 6. csoport 10 fő

Veszprémi SZC Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája

Sport, egészségmegőrző programok tartása 1-2. csoport 20 fő
Színházlátogatás 1-2. csoport 20 fő
Fejlesztő foglalkozások tartása 1-2. csoport 20 fő
Egészségnap 1-2. csoport 20 fő
Veszprémi SZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma Felzárkóztató foglalkozások tartása 1-3. csoport 44 fő
Szakmai kirándulás/pályaorientáció 1-3. csoport 44 fő
Szakmaorientációs programok tartása 1-3. csoport 44 fő
Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Digitális kompetenciafejlesztés 1. csoport 11 fő
Egészség délután 1. csoport 11 fő
Kompetenciafejlesztő foglalkozás 2. csoport 9 fő
Veszprémi SZC „SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Tanulók számára példakép, jövőkép programok 1-3. csoport 44 fő
Tanulók pályaorientációjának javítása, motiváció fejlesztése 1-3. csoport 44 fő
Tanulók iskolai kötődését erősítő programok, egyéni igényekhez kidolgozott korrepetálás 1-3. csoport 44 fő
Tanulók digitális kompetencia fejlesztése 1-3. csoport 44 fő
Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Kalandozás az egészségügy és a biztonság világában programok tartása roma tanulóink részvételével 1-3. csoport 44 fő
Színházlátogatás 1-3. csoport 44 fő
Színjátszás tartása 1. csoport 15 fő
Közösségi tér kialakítása /tanulás módszertan/ 2. csoport 15 fő
Kompetenciafejlesztő tankörök tartása 2. csoport 15 fő
Roma mentor program 3. csoport 14 fő

Az egyes foglalkozások során a pedagógusok és a szakemberek arra törekszenek, hogy a tanulók olyan tanulási, kulturális, vagy sport élményhez jussanak, ami megerősíti őket abban, hogy a megkezdett képzési utat érdemes folytatni az iskolában.

Az iskolákban zajló tevékenységekről itt láthatnak képeket