2021. évi őszi Erasmus+ mobilitások

A Veszprémi Szakképzési Centrum 2020 októberében leadott “Erasmus-akkreditáció a szakképzés területén (KA120-VET)” pályázatunk sikeréből fakadóan tudtuk, hogy a konzorcium alá tartozó intézmények együttműködése által rengeteg izgalommal és tanulsággal teli lehetőséget fogunk tudni nyújtani az iskoláinkban tanuló diákok és dolgozó munkatársak számára. Az akkreditációs intézményi cím elnyerése egy olyan mérföldkő a Centrum működésében, mellyel még hatékonyabban tudjuk támogatni az iskoláinkat a mindennapi oktatási tevékenységük magas színvonalú megvalósításában.

A jelenlegi járványhelyzet jelentősen megnehezítette a hazai oktatási intézmény működését, azonban az összefogás, a fejlődés és az előrehaladás nevében elmondható, hogy a Veszprémi Szakképzési Centrum sikeresen leküzdötte a felmerülő akadályokat és nehézségeket.

Ezt bizonyítja az is, hogy már az akkreditáció első projektévben sikerült több munkatársi mobilitást is megvalósítanunk, melyekkel közelebb kerültünk a 2020-ban kidolgozott Nemzetköziesítési stratégia (2021-2027) -ban megfogalmazott rövid és hosszútávú céljaink teljesüléséhez.

Munkatársak mobilitása – Kurzuson és tréningen való részvétele (2-30 nap)

Összesen 6 iskolánkból, 12 munkatársunk vett részt a lentebb felsorolt külföldi Szervezetek szakmai programjának valamelyikén, alig egy hónap leforgása alatt:

 1. General English – Nyelvi kurzus (14 nap)
  Résztvevők: 1 fő
  Mobilitás dátuma: 2021.10.25 – 11.05.
  Fogadó Partner: EC Malta – St. Julian’s, Málta
  Munkanyelv: angol
 2. General English – Nyelvi kurzus (14 nap)
  Résztvevők: 6 fő
  Mobilitás dátuma: 2021.10.25 – 11.05.
  Fogadó Partner: Rivensco – Paphos, Ciprus
  Munkanyelv: angol
 3. 21st Century Communication Skills Programme – Módszertani kurzus (7 nap)
  Résztvevők: 5 fő
  Mobilitás dátuma: 2021.11.01. – 11. 05.
  Fogadó Partner: Future Learning – Dublin, Írország
  Munkanyelv: angol

A kiutazó oktatók/munkatársak a fentebb feltüntetett nemzetközi tudáscsere programokról rengeteg élménnyel és tapasztalattal tértek haza, melyekről szakmai beszámolókat készítettek annak érdekében, hogy az itthon maradt kollégák is profitálhassanak az azokból származó előnyökből. A beszámolók összesítése alapján a kurzusok nagyban hozzájárult a kiutazók nyelvi és szakmai készségeinek fejlődéséhez, valamint számtalan új gyakorlatot és perspektívát megismerve gyarapították a korábbi pedagógiai módszertárukat (pl. digitális eszközök alkalmazása az on-site/online órákon). Ezen ismeretek és élmények birtokában a mobilitásokban részt vett kollégák közreműködésével az intézmények testületei még hatékonyabb kiutazás előtti felkészítési munkatervet tudnak majd készíteni azon tanulóknak, akik 2022-ben szintén külföldi szakmai gyakorlatokon fognak részt venni. Az említett munkatervekbe be fogják építeni a továbbképzéseken elsajátított tanítási eszközöket, illetve azokat a szempontokat, melyekkel támogatni tudják majd a fiatalok kinti beilleszkedését (pl. a kulturális különbségek elfogadása és tiszteletben tartása).

Az idei tanév második felében szintén lehetőséget biztosítunk arra, hogy minél több oktató és tanuló megtapasztalhassa az Erasmus+ adta élményt: Ez azt jelenti, hogy 2022-ben újabb külföldi mobilitások megvalósítását tűztök ki célul, mely nemzetközi tevékenységekre az iskolák tanuló és munkatársai egyenlő esélyekkel pályázhatnak majd!